HTWorks
Helpdesk
0400 560 908

Koulutuspalvelut

Koulutamme asiakkaitamme atk:n käyttöön. Koulutuspalvelumme kattavat kaikki Windows-käyttöjärjestelmät ja MS Office-ohjelmiston sekä internetin ja sähköpostin käytön.

Koulutus tapahtuu työpaikoilla todellisissa työskentely-ympäristöissä. Käyttöön liittyvät ongelmat tulevat siten ratkaistua yhdessä asiantuntijan kanssa. Koulutuksen sisältö ja laajuus suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Mukana koulutuksessa voi olla yksi henkilö tai vaikka koko työyhteisön henkilöstö.

HTWorks - Rinneahontie 11, 43220 Mahlu - Puh 0400 560 908 - tuki@htworks.fi